Jak na dětské zoubky

15.01.2023

Jak na dětské zoubky

Projekt "Jak na dětské zoubky" probíhal po celý rok 2022 a zapojilo se do něj 200 dětí. V první polovině roku (únor - červen) probíhaly pravidelné přednášky pro děti. Děti byly rozděleny podle věku do 3 skupin (děti do 3 let, děti ve věku 3-6 let a děti ve věku 6-12 let). Pro nejmenší děti přednášky probíhaly v dopoledních hodinách, pro starší děti v odpoledních hodinách. Děti se na pravidelných lekcích učily správné technice čištění zoubků, dohlížela na ně dentální hygienistka Nikol Kubicová. V první řadě bylo nutné zvolit vhodný kartáček na čištění zoubků, dále naučit rodiče správnou techniku, aby na děti mohly doma dohlížet a poté vysvětila správnou techniku i dětem. Aby to děti bavilo, zkoušely zoubky čistit i plyšovému pejskovi, příp. jiným zvířátkům, správnou techniku kontrolovaly i na zalaminovaných obrázcích i na sobě samých díky "barvícím" tabletkám. Lekce byly doplněny o hry, které je postupně seznámily s lidským tělem (puzzle, knihy, dřevěné vkládačky apod.), ukázaly si, kolik cukrů obsahují jednotlivé nápoje a potraviny a lektorka jim také ukázala, jak fungují bakterie v ústech, když něco sní (motivace k čištění zoubků). K prezentacím byl použit i dataprojektor, aby děti mohly proces lépe pochopit. Do projektu se zapojilo 28 dětí. Starší děti přednášky navštívily spíše jednorázově (2-3x), na rozdíl od mladších dětí, které přednášky navštěvovaly celkem pravidelně každý týden.

Druhou polovinu roku jsme se zaměřily na přednášky v mateřských školách v Karviné a okolí. Školky o přednášky projevily nečekaně velký zájem. Podařilo se nám uspořádat 12 dvouhodinových přednášek v 6 školkách a s dalšími školkami (i školami) jsme se domluvily na dalších termínech v roce 2023. Přednášky probíhaly obdobným způsobem jako u pravidelných lekcí. Děti se učily správnou techniku (bez rodičů), hrály nejrůznější hry, pracovaly s pomůckami apod. Pro děti byly připraveny balíčky (kartáček, vzorek pasty a barvící tablety). Do projektu se zapojilo 172 dětí převážně ve věku 3-6 let.

Díky přednáškám jsme zjistily, že samotný problém není až tak samotná technika čistění zoubků (i když u některých dětí i toto je značný problém), ale především samotný kartáček - nevhodná velikost, nevhodná tvrdost, nevhodný tvar, špatný úchop kartáčku.

Abychom dětem přednášky ještě více zpestřili, pořídili jsme různé motivační hry. Daleko více se nám ale osvědčilo pořídit materiál a pomůcky si tak s dětmi sami vyrobit.

Podle reakcí rodičů i učitelek ve školce projekt splnil svůj účel, díky obrovskému zájmu budeme v projektu pokračovat i v následujících letech.

Tento projekt byl financován z prostředků MSK.