Projekty

Projekt "Jak na dětské zoubky" probíhal po celý rok 2022 a zapojilo se do něj 200 dětí. V první polovině roku (únor - červen) probíhaly pravidelné přednášky pro děti. Děti byly rozděleny podle věku do 3 skupin (děti do 3 let, děti ve věku 3-6 let a děti ve věku 6-12 let). Pro nejmenší děti přednášky probíhaly v dopoledních hodinách,...

Projekt "Volnočasové aktivity pro děti od 6 let" byl realizován po celý rok 2022 a zapojilo se do něj 70 dětí. Součástí projektu byly 3 aktivity - tvoření, šití a lego kroužek.

Děkujeme MSK, který oba projekty finančně podpořil.